2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Spostrzeżenia kliniczne

Neuroendokrynne aspekty anorexia nervosa i bulimia nervosa

BOGUSŁAWA BARANOWSKA1
1. Zakład Neumendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 81-85
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenia neumhormonalne

Streszczenie

Przedstawiono podstawowe informacje o przyczynach, następstwach i leczeniu zaburzeń neurohormonalnych w obu zaburzeniach odżywiania. (red.).

Adres do korespondencji:
Adres: Prof Bogusława Baranowska, Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP,
ul. Fieldoifa40, 04-158 Warszawa