2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Prace oryginalne

Stan psychiczny kobiet po mastektornii. Doniesienia z badań

MAREK BULSA1, Teresa Rzepa2, MAŁGORZATA FOSZCZYŃSKA-KŁODA3, GRAŻYNA CZAJA-BULSA4, HUBERT TEICHERT2
1. Katedra I Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
3. Oddział Chemioterapii Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie
4. Katedra Chorób Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, li, 55-70
Słowa kluczowe: mastektomia

Streszczenie

Mimo rozwoju metod leczenia raka sutka, najistotniejszą kwestią pozostaje zarówno wczesna diagnostyka choroby, jak i medyczna oraz psychologiczna opieka nad chorą. Psychologiczna praca z pacjentkami onkologicznymi jest w polskim lecznictwie zaniedbana. Zasadniczym celem badań przeprowadzonych wśród kobiet po mastektomii było ustalenie siły i kierunku oddziaływania choroby Oako krytycznego wydarzenia życiowego) na psychikę badanych oraz ustalenie społecznych źródeł wsparcia w czasie trwania choroby i leczenia.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Marek Bulsa, Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych
i Dziewcząt Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Rybacka l, 70-204