2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Prace poglądowe

Zaburzenia neuropsychiczne uwarunkowane reakcją autoimmunologiczną na zakażenie paciorkowcowe zapoczątkowane w dzieciństwie (PANDAS)

FILIP RYBAKOWSKI1, RENATA KOMOROWSKA1, ANDRZEJ RAJEWSKI1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu
Fostępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, i i, 3i-35
Słowa kluczowe: paciorkowcowe, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

W ostatnich latach na podstawie obserwacji klinicznej wyodrębniono grupę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i tików o etiologii związanej
z zakażeniem paciorkowcowym. Do wystąpienia różnorodnych objawów psychopatologicznych dochodzi w nich na skutek oddziaływania autoprzeciwciał z neuronami jąder podstawy mózgu. W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych i leczenia powyższych zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Filip Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej,
ul. Szpitalna 27133, 60-574 Poznań, e-mail: filrybak@polbox.com