2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2

Prace poglądowe

Specyfika padaczki u kobiet

Danuta Rościszewska1
1. Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 117-123
Słowa kluczowe: padaczka, hormony, padaczka menstruacyjna, ciąża, menopauza

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie wpływu hormonów na częstość występowania napadów padaczkowych w różnych okresach życia kobiety chorej na padaczkę. Fizjologiczne i farmakologiczne dawki estrogenów obniżają próg drgawkowy w większości doświadczalnych modeli zwierzęcych. Mechanizm działania estrogenów na pobudliwość neuronalną odbywa się poprzez neuronalne receptory estrogenowe, które są zlokalizowane głównie w środkowej korowej części jądra migdałowatego. Progesteron zaś hamuje wyładowania neuronalne i podnosi próg drgawkowy u większości dorosłych zwierząt. Receptory progesteronowe są znajdowane w większości miejsc mózgu, które zawierają receptory estrogenowe. Wzór napadów może się zmieniać w pewnych okresach życia, jako wynik zaburzeń hormonalnych. Przykładem może być pojawienie się padaczki młodzieńczej mioklonicznej czy fotogennej w okresie pokwitania lub nasilenie jej występowania. Inne typy napadów nie mają tak ścisłego związku z występowaniem zmian w okresie reprodukcyjnym czy w późniejszym wieku. Ciąża jest kolejnym okresem, w którym obserwuje się zmiany częstości napadów. Znacznie mniej informacji jest na temat okresu menopauzy. Zaburzenia okresu miesiączkowego i cyklu reprodukcyjnego występują często i u wielu kobiet z padaczką. Neurolodzy są szczególnie zainteresowani padaczką menstruacyjną, zaburzeniami cyklu miesięcznego, cyklami bezowulacyjnymi, policystycznymi jajnikami. Nieregularne cykle miesiączkowe występują u 18% kobiet z padaczką, zaś bezowulacyjne cykle dotyczą 30% kobiet w grupie napadów ogniskowych padaczki płata skroniowego. Zaburzenia funkcji reprodukcyjnych u kobiet z padaczką dotyczą nieprawidłowości hormonalnych, bezpłodności i zaburzeń funkcji seksualnych. Mają, więc olbrzymi wpływ na ogólny stan zdrowia kobiet i jakość ich życia.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Joanna Jędrzejczak, Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa