2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Narada konsultantów wojewódzkich

Informacja o sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych

Wanda Langiewicz1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Adres do korespondencji:
Adres: Mgr Wanda Langiewicz,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa