2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Lustrzany zawał wzgórza jako przyczyna przetrwałej apatii i zaburzeń gałkoruchowych – opis dwóch przypadków

Małgorzata Wiszniewska1, ANDRZEJ CHMIELECKI2, IWONA MACIEJEWSKA-PIWAR2
1. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile
2. Zakład Radiologii Szpitala Specjalistycznego w Pile
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 301-305
Słowa kluczowe: udar mózgu, zawał wzgórza lustrzany, opis przypadku

Streszczenie

Izolowany obustronny zawał wzgórza należy do rzadkich udarów niedokrwiennych i krwotocznych mózgu. W zawale obejmującym jądra przyśrodkowe wzgórza obserwuje się utratę aktywności psychicznej i nadmierną senność. Mogą występować także zaburzenia ruchomości gałek ocznych typowe dla zespołu śródmózgowiowego. W pracy przedstawiono dwie pacjentki z izolowanym lustrzanym zawałem niedokrwiennym wzgórza w obszarze jąder przyśrodkowych. U obu pacjentek w początkowym okresie udaru występowała śpiączka. Po kilku dniach po odzyskaniu przytomności u obu stwierdzano znacznie nasiloną apatię, hipersomnię i obniżony nastrój. Występowały także zaburzenia ruchomości gałek ocznych typowe dla zespołu śródmózgowiowego (bez widocznych zmian niedokrwiennych w śródmózgowiu w TK). Mimo farmakoterapii i rehabilitacji, po pół roku od zachorowania apatia i zaburzenia ruchomości gałek ocznych nie uległy poprawie.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Krzysztof Nadgrodkiewicz,
Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego,
ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom