2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Inne zagadnienia psychogeriatrii

Złośliwy zespół neuroleptyczny w praktyce oddziału psychogeriatrycznego – opisy przypadków

Stefan Krzymiński1, WIOLETTA GIEMZA-URBANOWICZ1, EWA KRAJCER-GRETSCHEL1, MAŁGORZATA BARHAM1, RENATA BŁASZCZYK1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 283-292
Słowa kluczowe: złośliwy zespół neuroleptyczny, wiek podeszły

Streszczenie

Artykuł, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, przedstawia siedem przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (ZZN) wśród pacjentów oddziału psychogeriatrycznego. Przypadki te stanowiły 2,36% pacjentów (3,29% mężczyzn i 1,95% kobiet) leczonych lekami neuroleptycznymi. W rozpoznaniu ZZN posługiwano się kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji DSM-IV, kryteriami opracowanymi przez Levensona oraz Caroffa i wsp.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Stefan Krzymiński, 66-212 Cibórz 36/2, woj. lubuskie