2002 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Listy

Listy do przyjaciela. Psychiatria polska początku XX wieku w listach Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. I Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 391-405
Słowa kluczowe: Jan Mazurkiewicz, Witold Chodźko, historia

Streszczenie

W artykule przedstawiono listy Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki z lat 1904-1946. Są one świadectwem ich przyjaźni, która pozostawiła głęboki ślad również na ich działalności zawodowej, mającej olbrzymie znaczenie dla rozwoju psychiatrii polskiej w pierwszej połowie XX wieku.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Tadeusz Nasierowski,
I Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej, ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa