2002 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Genetyka w psychiatrii-opinie

Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii

JOANNA HAUSER1,2, ELŻBIETA HORNOWSKA3, ALEKSANDRA RAJEWSKA1, ANNA LESZCZYŃSKA-RODZIEWICZ2, MARZENA ZAKRZEWSKA3, MAGDALENA KOSMOWSKA2
1. Pracownia Genetyki Psychiatrycznej przy Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
3. Zakład Podstaw Badań Psychologicznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 329-337
Słowa kluczowe: etyka, genetyka w psychiatrii

Streszczenie

W związku z dynamicznym rozwojem genetyki molekularnej przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości znane będą geny związane z etiologią wielu zaburzeń psychicznych. Możliwe będzie, zatem przeprowadzanie predykcyjnych badań genetycznych. Celem podjętych badań była analiza opinii respondentów na temat problemów związanych z możliwością przeprowadzania predykcyjnych badań genetycznych w psychiatrii. W badaniu uczestniczyły 394 osoby (63 psychiatrów, 79 pacjentów, 195 studentów i 57 nauczycieli). Narzędziem badawczym był kwestionariusz „Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi", zawierający pytania na temat genetyki i psychiatrii. Pacjenci istotnie statystycznie częściej niż psychiatrzy byli pozytywnie nastawieni do genetycznych badań predykcyjnych w formie badań obowiązkowych, badań nieletnich oraz badań prenatalnych.

Adres do korespondencji:
Adres: Doc. Joanna Hauser,
Pracownia Genetyki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Szpitalna 27/33, 60-574 Poznań, e-mail:j.hauser@wp.pl