2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł orginalny

Częstość występowania upadków u chorych w podeszłym wieku hospitalizowanych w oddziale psychogeriatrycznym

AGNIESZKA BORZYM1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 55-60
Słowa kluczowe: upadki, wiek podeszły

Streszczenie

Upadki osób w podeszłym wieku stanowią poważny problem zdrowotny związany nie tylko z urazem fizycznym, ale także psychicznym.

Cel – ocena częstości występowania upadków i ich związku ze stawianą diagnozą, farmakoterapią, obciążeniem personelu oddziału.

Osoby badane i metoda – analizowano dokumentację szpitalną 909 chorych leczonych w oddziale psychogeriatrycznym.

Wyniki – stwierdzono mniejszą częstość występowania upadków niż to wynika z informacji zawartych w piśmiennictwie. Częstość występowania upadków u kobiet była nieznacznie większa niż u mężczyzn. Najczęściej upadków doświadczały osoby, u których rozpoznawano otępienie naczyniopochodne. Nie stwierdzono zależności między liczbą chorych w oddziale a częstością tych zdarzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Borzym, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa