2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Działanie przeciwbólowe leków przeciwdepresyjnych

ADAM MILLER1, KRZYSZTOF JĘCZKOWSKl1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 101-109
Słowa kluczowe: ból przewlekły, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Poglądy – W leczeniu bólu przewlekłego dość powszechnie stosowane są leki przeciwdepresyjne. Dostępne wyniki badań wskazują na złożoność analgetycznego mechanizmu ich działania. Najprawdopodobniej składają się na ten efekt: blokowanie zwrotnego wychwytu noradrenaliny lub serotoniny, określone działania na receptory opioidowe, zahamowanie wychwytu zwrotnego adenozyny, blokowanie receptora NMDA, a także blokowanie kanałów jonowych. Udowodniono przeciwbólowe działanie TLPD, a wiele danych potwierdza również skuteczność SSRI w leczeniu bólu. Jest to jednak grupa leków, która wymaga dalszych badań. Bardzo obiecujące są również wstępne doniesienia o przeciwbólowym działania SNRI. U chorych z bólem przewlekłym, bez objawów zaburzeń depresyjnych, można podjąć próbę zastosowania leków przeciwdepresyjnych ze względu na ich działanie przeciwbólowe.

Wnioski – Wydaje się, że leki przeciwdepresyjne, szczególnie te, które powodują nieliczne i niezagrażające zdrowiu pacjenta objawu niepożądane mogą być traktowane, jako leki wspomagające na wszystkich szczeblach „drabiny analgetycznej".

Adres do korespondencji:
Dr Adam Miller, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej
Uniwersytetu Medycznego, ul. Czechosłowacka 8110,92-216 Łódź