2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Model „drogi do psychiatry” wg Goldberga i Huxleya a rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych

TOMASZ PAWŁOWSKI1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 61-66
Słowa kluczowe: rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, psychiatryczna opieka zdrowotna, model

Streszczenie

Poglądy – Przedstawiono model „drogi do psychiatry" zaproponowany przez Goldberga i Huxleya. Potwierdza on, iż tylko niewielka część osób z zaburzeniami psychicznymi w populacji ogólnej otrzymuje specjalistyczną pomoc psychiatryczną. Model oparty jest na 5 poziomach, z których każdy reprezentuje inną populację. Pomiędzy poszczególnymi poziomami znajdują się filtry, przez które trzeba przejść, aby dostać się na kolejny poziom.

Wnioski - Badania epidemiologiczne prowadzone równocześnie na każdym z nich mogą ustalić lokalne potrzeby odnośnie psychiatrycznej opieki medycznej

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Pawłowski, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Pasteura 10, 50-367 Wroc/mg e-mail: tpawlow@psych.am.wroc.ol