2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Neuroleptyki w psychogeriatrii

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 89-99
Słowa kluczowe: neuroleptyki, wiek podeszły

Streszczenie

Poglądy – Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono wskazania do stosowania leków neuroleptycznych i prowadzenie nimi leczenia u pacjentów w wieku podeszłym.

Wnioski – Podkreślono potrzebę uwzględnienia związanych z wiekiem zmian w metabolizmie klasycznych i nowych neuroleptyków, powodujących zwiększone ryzyko objawów ubocznych u starszych pacjentów

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński, .Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-212 Cibórz, woj. lubuskie