2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Obraz zaburzeń reaktywnych u sprawców przestępstw w piśmiennictwie z lat 1950-1970

Danuta Hajdukiewicz1, ELŻBIETA BOGDANOWICZ1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 67-77
Słowa kluczowe: zaburzenia reaktywne, psychozy więzienne, reakcje nerwicowe, psychopatyczne, sytuacyjne, symulacja

Streszczenie

Poglądy – Przedstawiono poglądy na etiologię i patogenezę zaburzeń reaktywnych oraz najczęściej spotykane ich obrazy, które obserwowano w latach 1950-1970 u więźniów śledczych i odbywających kary pozbawienia wolności. Z pracy Uszkiewiczowej z 1971 roku wynika, że zarówno liczba zaburzeń reaktywnych, jak ich nasilenie ulegało stopniowemu zmniejszaniu, np. w końcu lat sześćdziesiątych w porównaniu z latami pięćdziesiątymi. Takie spostrzeżenia wynikają też z badań pracowników Kliniki dotyczących osób przebywających na obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Wnioski – Doświadczenie wskazuje, że w ostatnich latach zaburzenia reaktywne obserwuje się głównie w formie reakcji nerwicowych, psychozy należą do rzadkości.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków