2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł orginalny

Ocena efektów zastosowania treningu „Powrót do społeczeństwa” w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi I i II generacji

Joanna Meder1, BEATA KASPEREK1, KATARZYNA SPIRIDONOW1
1. Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 45-53
Słowa kluczowe: schizofrenia, trening umiejętności społecznych

Streszczenie

Cel – Pracując z chorymi chcemy przekazać im pewien poziom wiedzy i nauczyć umiejętności, z których będą mogli korzystać w przyszłości. Dlatego też wysunęliśmy następujące pytania badawcze: 1) Czy udział chorych w programie behawioralnym „Powrót do społeczeństwa" wpłynie na wzrost ich wiadomości i umiejętności społecznych? 2) Czy leczenie farmakologiczne lekiem II generacji pacjentów uczestniczących w tym programie wpłynie na ich lepsze funkcjonowanie społeczne, szczególnie na wyższy poziom ich wiadomości i umiejętności społecznych niż w grupie pacjentów leczonych klasycznym neuroleptykiem w dawkach porównywalnych?

Badani i metoda – w badaniach wzięło udział 60 chorych z rozpoznaniem schizofrenii. 30 z nich było leczonych olanzapiną, a 30 chlorpromazyną.

Wyniki – Udział chorych w programie behawioralnym „Powrót do społeczeństwa" wpłynął na wzrost ich wiadomości i umiejętności społecznych. Leczenie olanzapiną pacjentów uczestniczących w behawioralnym „Programie powrotu do społeczeństwa" wpływa istotnie na ich lepsze funkcjonowanie społeczne, w tym na wyższy poziom ich wiadomości i umiejętności społecznych.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Mede/; Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa