2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Układ kostny w zaburzeniach odżywiania

ANNA ŚMIECH1, ANNA WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 79-87
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, osteoporoza

Streszczenie

Poglądy – Niedobór masy kostnej o nasileniu osteopenii bądź osteoporozy jest zjawiskiem powszechnym w jadłowstręcie psychicznym. W artykule przedstawiono dane dotyczące częstości tego powikłania, mechanizmy jego rozwoju oraz metody rozpoznawania, profilaktyki i leczenia.

Wnioski – podkreślono znaczenie kliniczne problemu oraz wskazano pewne propozycje diagnostyczne i korekcyjne.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Śmiech, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu
Medycznego, ul. Czechosłowacka 8110,92-216 Łódź