2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Neuroprotekcyjne właściwości EGb 761 – standaryzowanego ekstraktu z miłorzębu japońskiego

Halina Sienkiewicz-Jarosz1, Ewa Ślusarska1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (2), 223-228
Słowa kluczowe: neuroprotekcja, Ginkgo biloba

Streszczenie

Cel – przedstawienie najnowszych Wyników i badań eksperymentalnych in vitro i in vivo poświęconych neuroprotekcyjnemu działaniu EGb 761. \

Poglądy – Poszukiwanie skutecznych metod zapobiegania i terapii procesów neurodegeneracyjnych jest od lat przedmiotem wielu badań. Neuroprotekcyjne, tj. ochronne działanie na komórki nerwowe zagrożone uszkodzeniem, mogą wywierać preparaty należące do różnych grup m.in. substancje o właściwościach wymiataczy wolnych rodników, antagoniści receptorów glutaminergicznych, czynniki neurotroficzne, substancje poprawiające metabolizm komórkowy, inhibitory apoptozy i środki immunosupresyjne. Lek ten działa za pośrednictwem różnych mechanizmów. Kluczowy jest jego wpływ antyoksydacyjny, ponadto poprawia on metabolizm komórkowy, hamuje proces apoptozy i toksyczne działanie beta-amyloidu.

Wnioski – Badania przedkliniczne świadczą o tym, że EGb 761, standaryzowany ekstrakt otrzymywany z liści Ginkgo biloba, może hamować rozwój procesu neurodegeneracyjnego.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Sienkiewicz-Jarosz, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa