2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Rola układu GABA-ergicznego i serotoninergicznego w regulacji zachowań lękowych i terapii zaburzeń lękowych

ALEKSANDRA WISŁOWSKA1, MAŁGORZATA LEHNER2, MAŁGORZATA ZIENOWICZ1, EWA TARACHA2, ADAM PŁAŹNIKI1,2, Piotr Maciejak2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (2), 201-210
Słowa kluczowe: GABA-A, benzodiazepiny, lęk, serotonina, częściowi agoniści receptora 5-HT1A, SSRI, interakcje serotoninergiczno-GABA-ergiczne

Streszczenie

Cel – Omówienie zmian przekaźnictwa GABA-ergicznego i serotoninergicznego w zaburzeniach lękowych i ich terapii, oraz przedklinicznych modelach lęku.

Poglądy – Wyniki badań sugerują istotną rolę interakcji układu GABA-ergicznego i serotoninergicznego w powstawaniu reakcji lękowych. Istniejące dane eksperymantalne wskazują na obniżenie gęstości receptorów GABA-A u chorych z zaburzeniami lękowymi. Ponadto, eksperymenty na zwierzętach i badania kliniczne potwierdzają zaangażowanie układu serotoninergicznego w powstawanie reakcji lękowych. Wydaje się, że rola serotoniny jest różna w zależności od struktury ośrodkowego układu nerwowego oraz typu receptora, które ulegają pobudzeniu. Zmiany przekaźnictwa GABA-ergicznego i serotoninergicznego pozostają nie tylko faktem empirycznym – w terapii wykorzystuje się leki wpływające na przekaźnictwo GABA-ergiczne – benzodiazepiny i serotoninergiczne – agonistów receptora 5-HT1A oraz SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny).

Wnioski – Przedstawione badania kliniczne i eksperymentalne wskazują na istotne znaczenie serotoniny, kwasu GABA oraz interakcji między tymi neuroprzekaźnikami w zaburzeniach lękowych jak również w ich terapii.

Adres do korespondencji:
Pro.! Adam Płaźnik, Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: adaplaz@yahoo.com