2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Obsesyjność a impulsywność. Dynamika zaburzeń osobowości w anorexia nervosa – opis przypadku

Cezary Żechowski1, ANTONI JAKUBCZYK1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (3), 363-367
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, zaburzenia osobowości

Streszczenie

Cel – Współwystępowanie zaburzeń odżywiania się z zaburzeniami osobowości stało się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań, które koncentrowały się nad poszukiwaniem wspólnego tła etiologicznego, rokowaniem, doborem odpowiedniej terapii.

Przypadek – Autorzy przedstawiają opis przypadku pacjentki z jadłowstrętem psychicznym, która w różnych fazach leczenia ujawniała cechy zaburzeń osobowości typu obsesyjno-kompulsyjnego albo typu borderline.

Komentarz – U niektórych pacjentek z zaburzeniami jedzenia Występować może zespół cech zaliczanych do obu typów osobowości, w którym w zależności od fazy choroby, stopnia wyniszczenia, oraz sytuacji psychologicznej i rodzinnej pacjentki, dominować mogą cechy jednego lub drugiego z zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Cezary Żechowski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa