2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zastosowanie mapowania białka c-Fos w neuropsychofarmakologii

MAŁGORZATA LEHNER1, ALEKSANDRA WISŁOWSKA2, EWA TARACHA1, MAŁGORZATA ZIENOWICZ2, Adam Płaźnik1,2
1. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (3), 335-345
Słowa kluczowe: białko c-Fos, leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, substancje uzależniające, lęk, uczenie i pamięć

Streszczenie

Cel – Przedstawienie najbardziej aktualnych przykładów zastosowania tej techniki do lokalizacji struktur ośrodkowego układu nerwowego aktywowanych przez substancje takie jak leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, substancje uzależniające, a także do mapowania dróg związanych z transmisją bólu, emocjami, lękiem i uczeniem.

Poglądy – Białko c-Fos jest produktem genu c-Fos, przedstawiciela genów tzw. wczesnej odpowiedzi komórkowej. W komórkach niepobudzonych poziom mRNA dla c-Fos jest prawie niewykrywalny, natomiast stymulacja różnorodnymi bodźcami wywołuje szybką i silną ekspresję tego genu. Immunocytochemiczne oznaczanie białka c-Fos pozwala na mapowanie aktywacji neuronalnej (tzw. transkrypcyjnej) mózgu.

Wnioski – Mimo pewnych ograniczeń technika mapowania białka c-Fos znalazła zastosowanie w badaniu funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego zarówno w stanach fizjologicznych i patologicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Taracha, Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. (22) 3213319,.fax: 3213471, e-mail: taracha@ipin.edu.pl