2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Zespół urojeniowo-omamowy w przebiegu neuroinfekcji o etiologii gruźliczej u 14-letniej dziewczynki

Małgorzata Janas-Kozik1,2, Irena Krupka-Matuszczyk2, KATARZYNA WOJACZYŃSKA-STANEK3, BARBARA SZWED-BIAŁOŻYT3, DOROTA BURZAWA1, BEATA TATROCKA1, MACIEJ MATUSZCZYK2
1. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu-Klimontowie
2. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
3. Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Katedry Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (3), 357-362
Słowa kluczowe: gruźlica, zespół urojeniowo-omamowy, powikłania pogruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Streszczenie

Cel – Mimo obowiązkowych szczepień ochronnych, zakażenia gruźlicze nie zostały w pełni opanowane. Nietypowe postaci zakażenia prątkiem gruźlicy mogą przybierać różnorodny obraz kliniczny. Opisywane są różnorodne zaburzenia psychiczne towarzyszące zakażeniu gruźliczemu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Przypadek – Przedstawiono przypadek l4-letniej dziewczynki, u której na podłożu neuroinfekcji o etiologii swoistej wystąpiły objawy zespołu urojeniowo-omamowego o interesującym przebiegu.

Komentarz – Autorzy zwracają uwagę na trudności diagnostyczne, wątpliwości w interpretacji wyników badań dodatkowych oraz zaangażowanie szerokiego grona specjalistów w opiekę nad pacjentką.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Janas-Kozik, Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Zapolskiej 3, 42-550 Sosnowiec