2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Refleksje

Eugenika dzisiaj – czy zagrożone jest prawo do życia i godność człowieka?

RENATE SCHERNUS1
1. Działu Psychiatrii Zakładów von Bodelschwingsche, Bethel, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (4), 375-382
Słowa kluczowe: eugenika, godność człowieka

Streszczenie

Autorka przedstawia refleksje na temat związków między technicznymi możliwościami współczesnej diagnostyki genetycznej zaburzeń psychicznych i ich społecznym odbiorem a stosunkiem społeczeństw do osób chorych psychicznie i upośledzonych. Zwraca uwagę na nieoczekiwany lub bagatelizowany wpływ nowych dążeń eugenicznych na sposób pojmowania problemu godności człowieka i jego praktyczne konsekwencje. (red.)

Adres do korespondencji:
Dipl. Psych. Renate Schernus, Bohnenbachweg 15, 33617 Bielefeld, Niemcy