2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Recenzja książki

Ewa Kostarczyk. Neuropsychologia bólu

Tadeusz Mendel1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2003; 12 (4): 525