2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Ocena sprawności intelektu w klinicznej diagnozie sądowo-psychologicznej. Opis przypadkuOcena sprawności intelektu w klinicznej diagnozie sądowo-psychologicznej. Opis przypadku

BEATA HINTZE1, Ewa Waszkiewicz2
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (4), 489-497
Słowa kluczowe: ocena IQ, orzecznictwo psychiatryczno-sądowej, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Ukazanie trudności oceny poziomu sprawności intelektu badanego, które w orzekaniu sądowo-psychiatrycznym mają znaczenie dla biegłych psychiatrów przy określaniu stopnia poczytalności opiniowanego.

Przypadek. Przedstawiono opis przypadku 44-letniego pacjenta, który był kilkakrotnie poddawany obserwacjom sądowo-psychiatrycznym i badaniom ambulatoryjnym. Przeprowadzone dotychczas badania z uwagi na różne ilościowe wyniki pociągały za sobą różne diagnozy i różne konsekwencje prawne.

Komentarz. Diagnoza psychologiczna nie jest tożsama z badaniami psychometrycznymi. Ocena poziomu sprawności intelektualnej musi brać pod uwagę poziom funkcjonowania badanego. W artykule podjęto próbę wskazania istotnych czynników mających wpływ na ocenę sprawności intelektualnej.

Adres do korespondencji:
Adres: Mgr Beata Hintze, 1 Klinika Psychiatryczna IPiN,
02-957 Warszawa, al. Sobieskiego 9. e-mail: bhintze@ipin.edu.pl