2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Esej

Osiemnastowieczne wiadomości o chorobach psychicznych w książce Compendium medicum auctum

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (4), 505-510
Słowa kluczowe: historia psychiatrii, psychiatria w XVIII wieku

Streszczenie

Książka „Compendium medium auctum" była wydawana wielokrotnie pomiędzy rokiem 1703 a 1789. Była zbiorem wiedzy medycznej pochodzącej z XVII wieku, ale nie anachronicznej, i chętnie czytanej w następnym stuleciu. Przeznaczona była dla osób wykształconych i interesujących się medycyną, ale mogła stanowić także pomoc dla lekarza przedstawiając sposoby postępowania w chorobach i liczne recepty. W opracowaniu pokazuję część „psychiatryczną" książki z ówczesną klasyfikacją chorób, rokowaniami i metodami leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr MarekSternalski, ul. Wodzickiego 101/19, 42-218 Częstochowa