2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Dokumenty konsultantów krajowych

STANOWISKO Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii w sprawie refundacji za leki psychotropowe stosowane u osób chorych psychicznie

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2003; 12 (4): 521-523