2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Dokumenty konsultantów krajowych

ZALECENIA Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w sprawie opieki czynnej w poradniach zdrowia psychicznego

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2003; 12 (4): 517-520