2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Dokumenty konsultantów krajowych

ZALECENIA Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii z dnia 21 października 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania opinii i świadectw wydawanych przez biegłych i uprawnionych lekarzy na użytek orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego lub wypisania jej z takiego szpitala

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2003; 12 (4): 511-515