2004 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 1

Immunologia mózgu

Neuroimmunologia schizofrenii i depresji

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13, suplement 1 (17), 13-21
Słowa kluczowe: neuroimmunologia, schizofrenia, depresja, leki neuroleptyczne, leki przeciwdepresyjne, sole litu

Streszczenie

Cel. Przedstawiono najważniejsze dane dotyczące znaczenia zmian w zakresie układu odpornościowego w patogenezie i leczeniu schizofrenii i depresji.

Poglądy. Rola układu odpornościowego w patogenezie schizofrenii dotyczy trzech aspektów: udziału procesu autoimmunizacyjnego, zaburzeń regulacji cytokin oraz roli patogenetycznej zakażeń wirusowych. Badania wykonane u chorych na depresję w latach osiemdziesiątych wskazują na cechy osłabienia aktywności układu odpornościowego, zwłaszcza w zakresie odporności komórkowej, natomiast badania wykonane w latach dziewięćdziesiątych wskazują na istnienie u tych chorych cech patologicznej aktywacji immunologicznej, gdzie główna rola przypada prawdopodobnie zaburzeniom układu cytokin, zwłaszcza tzw. cytokin o działaniu prozapalnym. Badania zarówno eksperymentalne, jak i kliniczne wskazują na przeciwwirusowe i immunomodulacyjne działanie soli litu. W artykule przedstawiono również niektóre dane dotyczące aspektów neuroimmunologicznych działania leków neuroleptycznych i przeciwdepresyjnych oraz możliwości terapeutycznego działania w schizofrenii i depresji poprzez wpływ na układ odpornościowy.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Rybakowski,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań,
e-mail: rybakows@wlkp.top.pl