2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Elektrofizjologiczne metody oceny

WIESŁAW DROZDOWSKI1
1. Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 7-11
Słowa kluczowe: spastyczność, elektrofizjologia

Streszczenie

Cel. Przedstawienie elektrofizjologicznych metod oceny spastyczności.

Poglądy. Spastyczność jest jednym z głównych klinicznych objawów uszkodzenia OUN. W medycynie nie ma do tej pory obiektywnych, szeroko stosowanych metod oceny i porównywania spastyczności. Używane są 3 grupy metod: klinimetryczne, biomechaniczne, elektrofizjologiczne. Techniki elektrofizjologiczne są najbardziej obiektywne, ale także najbardziej czasochłonne i wymagają odpowiedniego sprzętu oraz wyszkolonego personelu. W łańcuchu patogenezy spastyczności metody elektrofizjologiczne są skupione na ocenie takich elementów, jak: pobudzenie motoneuronów alfa, hamowanie presynaptyczne, wsteczne hamowanie przez komórki Renshawa, aktywność polisynaptyczna i hamowanie zwrotne. Aktywność motoneuronów alfa jest najczęściej oceniana poprzez analizę różnych aspektów odruchów Hoffmana, fali F, które omówiono w tej pracy.

Adres do korespondencji:
Prof. Wiesław Drozdowski,
Klinika Neurologii Akademii Medycznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a,
15-276 Białystok,
e-mail: drozdowski@cksr.ac.bialystok.pl