2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Farmakoterapia spastyczności

DAGMARA MIROWSKA1,2, ANDRZEJ CZŁONKOWSKI1
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 29-33
Słowa kluczowe: spastyczność, leki zmniejszające napięcie mięśniowe

Streszczenie

Cel. Autorzy artykułu dokonują krótkiego przeglądu najczęściej stosowanych metod farmakoterapii spastyczności.

Poglądy. Leczenie niedowładu spastycznego to trudne zadanie dla lekarzy i fizjoterapeutów. Jak do tej pory, nie udało się stworzyć jednolitych zasad leczenia farmakologicznego. Omówiono podstawowe leki stosowane w leczeniu spastyczności podawane miejscowo, dokanałowo lub doustnie. Wskazano cele i zasady takiego leczenia, przesłanki wyboru odpowiednich leków oraz efekty ich działania.

Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Członkowski, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Akademii Medycznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-970 Warszawa, tel./fax: (22) 8262116