2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Goniometryczny test wahadła w spastyczności

ANDRZEJ FRANEK1, EDWARD BŁASZCZAK1, JAKUB TARADAJ1
1. Katedry i Zakładu Biofizyki Lekarskiej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 17-21
Słowa kluczowe: spastyczność, goniometria

Streszczenie

Cel. Podsumowanie metod goniometrycznych w nowoczesnej rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami ruchowymi.

Poglądy. Opisano konstrukcję i zasadę działania goniometru cyfrowego, stosowanego do przeprowadzania testu wahadła IV patologicznie zmienionym napięciu mięśniowym w kończynach dolnych. Optoelektryczny przetwornik przenosi do specjalnego programu komputerowego ujętą cyfrowo, zależną od czasu funkcję zmiany kąta mierzonego między udem a osią kończyny dolnej pacjenta. Funkcja jest rejestrowana, określane są niektóre wskaźniki opisujące ruchy kończyny w stawie, a pacjent jest przydzielany przez specjalny program do odpowiedniej grupy rehabilitacyjnej. Przedstawiono prawidłowe wartości testu wahadła uzyskane u osób bez zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Franek,
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Medyków 18,
40-752 Katowice,
e-mail: afranek@slam.katowice.pl