2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Józef Opara1
1. I SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; suplement 2 (18)