2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Leczenie chirurgiczne w spastyczności

JERZY E. KIWERSKI1
1. Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 49-52
Słowa kluczowe: spastyczność, leczenie chirurgiczne

Streszczenie

Cel. Przedstawienie głównych sposobów interwencji chirurgicznej w leczeniu spastyczności.

Poglądy. Spastyczność wydaje się główną przeszkodą w zapewnieniu dobrej pielęgnacji i rehabilitacji u pacjentów po urazach OUN. Głównymi metodami leczenia spastyczności są: fizjoterapia i terapia lekowa. Leczenie chirurgiczne może być użyteczną metodą w szczególnych przypadkach ciężkiej, uporczywej spastyczności z takimi towarzyszącymi objawami niepożądanymi jak np.: przykurcze mięśni i więzadeł czy różne dolegliwości bólowe. Przedstawione główne grupy metody leczenia chirurgicznego obejmują: (1) zabiegi chirurgiczne obejmujące rdzeń kręgowy – mielotomie i kordektomie, (2) zabiegi chirurgiczne na obwodowym układzie nerwowym: rizotomia tylna, uszkodzenie miejsca wejścia tylnych korzeni nerwowych, rizotomia przednia, przecięcie korzeni nerwowych w ogonie końskim, przecięcie nerwów obwodowych, (3) zabiegi chirurgiczne na więzadłach i mięśniach: wydłużanie ścięgien i mięśni, przeniesienie przyczepu ścięgien, przecięcia ścięgien

Adres do korespondencji:
Prof. Jerzy Kiwerski, Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, ul.Wierzejewskiego 12, 05-511 Konstancin, e-mail: kiwerski-jerzy@poczta.onet.pl