2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Leczenie spastyczności poudarowej z zastosowaniem toksyny botulinowej typu A. Przegląd badań klinicznych

JACEK ZABORSKI1, WOJCIECH WICHA1
1. II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 79-83
Słowa kluczowe: spastyczność, pacjenci po udarze, botulina

Streszczenie

Cel. Przedstawiono kilka badań nad zastosowaniem toksyny botulinowej w stanach poudarowych.

Poglądy. Analiza obejmuje 10 badań (9 z nich stanowiły badania z doborem losowym i grupą kontrolną) na temat stosowania toksyny botulinowej (BTX-A) u chorych po udarze. Poziom homogenności grupy pacjentów w odniesieniu do rozpoznania, jak i ich porównywalność pod względem rokowania czynnościowego oraz innych źródeł tendencyjności były niezadowalające. Efektywność leczenia BTX-A nie może być zdecydowanie pokazana w odniesieniu do poprawy zdolności czynnościowych. Do oceny BTX-A konieczne są większe badania kontrolowana w celu stwierdzenia BTX-A, ze specjalnym.

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Zaborski, II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: zaborski@ipin.edu.pl