2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Leczenie spastyczności z zastosowaniem etanolu i fenolu

JACEK ZABORSKI1, WOJCIECH WICHA1
1. II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 65-69
Słowa kluczowe: spastyczność, etanol, fenol

Streszczenie

Cel. Analiza badań klinicznych oceniających skuteczność stosowania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności poudarowej.

Poglądy. Ocenie poddano 10 badań klinicznych (9 z nich były to badania randomizowane z kontrolą placebo), w których stosowano toksynę botulinową (BTX-A) u pacjentów po udarze mózgu. Zarówno niehomogenność badanych grup chorych, jak i kryteria diagnostyczne były nieporównywalne i mogły stanowić źródło błędów analizy. Skuteczność leczenia nie znalazła odbicia w poprawie czynnościowej.

Wnioski. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych szerzej zakrojonych badań klinicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ocenę celów badania, czasu utrzymywania się poprawy czynnościowej, konieczności leczenia dodatkowego, jak i kosztów leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Zaborski, II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: zaborski@ipin.edu.pl