2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Nowe metody w leczeniu spastyczności kończyny górnej u osób po udarze mózgu

ANDRZEJ KWOLEK1,2, TERESA POP1
1. Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
2. Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 53-57
Słowa kluczowe: spastyczność, udar mózgu, kończyna górna

Streszczenie

Cel. Duża spastyczność niedowładnych kończyn u pacjentów po udarze pogłębia niesprawność funkcji ruchowych, która utrudnia rehabilitację i pielęgnację. Praca przedstawia wyniki leczenia spastyczności w obrębie kończyny górnej i dłoni u pacjentów po udarze, rehabilitowanych w oddziale przy pomocy nowych metod np. toksyny botulinowej i krioterapii.

Badani i metoda. Toksynę botulinową podano do kończyn górnych i dłoni dotkniętych spastycznością u 44 pacjentów po udarze, podczas gdy krioterapia z użyciem parowników nitrowych została zastosowana u 80 pacjentów. Wyniki leczenia oceniano przy użyciu modyfikowanej skali Ashwortha, skali Brunnström, skali Barthel.

Wyniki. Po podaniu toksyny botulinowej i krioterapii uzyskano zmniejszenie spastyczności w kończynach górnych i w dłoni w ocenie w skali Ashwortha.

Wniosek. Stwierdzono pozytywny efekt działania toksyny botulinowej i krioterapii na poprawę funkcjonalności niedowładnej kończyny.

Adres do korespondencji:
Andrzej Kwolek, Oddział Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2,
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, e-mail: kwoleka@02.pl