2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Poprawa funkcjonalna po podaniu toksyny botulinowej typu A u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Jarosław Sławek1, LILIANA KLIMONT2
1. Oddziału Neurochirurgii Czynnościowej i Chorób Układu Pozapiramidowego Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku
2. Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 35-39
Słowa kluczowe: spastyczność, toksyna botulinowa

Streszczenie

Cel. Przedstawienie informacji na temat leczenia toksyną botulinową typu A (BTX-A) w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Poglądy. BTX-A jest obecnie stosowana szeroko w leczeniu spastyczności związanej z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Jest to metoda zarejestrowana w większości krajów europejskich i w Australii. Przed rokiem 2001 opublikowano 156 badań na temat użyteczności i bezpieczeństwa BTX w MPD. Jednak jest tylko kilka badań zawierających informację o krótko i długo terminowej poprawie czynnościowej po zastosowaniu BTX Ostatnio opublikowane prace sugerują, że – pomijając przejściowy wpływ na napięcie mięśniowe lub zakres ruchów biernych – BTX poprawia u pacjentów z MPD rokowanie dotyczące poprawy funkcjonalnej. BTX-A wydaje się specjalnie użyteczna u małych dzieci (2-6 lat) z miejscową spastycznością łagodnym lub średnim nasileniu, bez utrwalonych przykurczów

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Sławek, Oddział Neurochirurgii Czynnościowej i Chorób Układu Pozapiramidowego
Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, tel./fax: (58) 3455888, e-mail: jaroslawek@amg.gda.pl