2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Wybrane problemy badania i fizjoterapii chorych ze spastycznością

MACIEJ KRAWCZYK1, ALEKSANDER LIZAK2, WIESŁAW CHWAŁA3
1. Pracowni Fizjoterapii II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. RehaPlus Edukacja w Krakowie
3. Katedry Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 23-28
Słowa kluczowe: spastyczność, fizjoterapia, trójwymiarowa analiza ruchu

Streszczenie

Cel. Analiza wybranych aspektów spastyczności i wprowadzenie współczesnej wiedzy na temat oceny i fizjoterapii pacjenta ze spastycznością.

Przegląd. W przypadku współistniejącej spastyczności, proces rehabilitacji wydłuża się i jest utrudniony. Ocena skuteczności metod leczenia jest trudna. Zaproponowano ocenę spastyczności poprzez badanie aktywności odruchowej (odruchy toniczne szyjne i reakcje towarzyszące) chorego oraz zaproponowano strategie fizjoterapii mające służyć normalizacji napięcia po uszkodzeniu oun. Zanalizowano patologiczne wzorce ruchowe. Przedstawiono zastosowanie trójwymiarowego systemu badania ruchu Vicon do wizualizacji reakcji towarzyszących.

Wnioski. Cele fizjoterapii po uszkodzeniu oun należy koncentrować na reedukacji uszkodzonych funkcji również poprzez przywrócenie prawidłowego napięcia mięśniowego.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Krawczyk, Pracownia Fizjoterapii II Kliniki Neurologicznej, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: maciek@fizjoterapia.pl