2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Zabójstwo w stanie pomrocznym wyzwolonym działaniem lorazepamu – opis przypadku

JANUSZ MASŁOWSKI1, ALICJA MASIAK1, MACIEJ DZIURKOWSKI1
1. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (1), 73-75
Słowa kluczowe: działanie paradoksalne, lorazepam, zabójstwo

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku nieoczekiwanego zachowania o skutkach kryminogennych, podjętego w związku ze stosowaniem lorazepamu.

Przypadek. Z powodu objawów depresyjnych i bezsenności opiniowany przyjmował lorazepam przez kilka tygodni w dawkach od 1 do 2,5 mg dziennie. W krytycznym okresie przyjął najpierw jednorazowo 30 mg lorazepamu w celach samobójczych, a po upływie około tygodnia – ponownie większą dawkę tego leku i tianeptyny, a w nocy dokonał zabójstwa żony oraz usiłował dokonać zabójstwa córki.

Komentarz. Autorzy zwracają uwagę na rzadko występujące, lecz ważne klinicznie źródło ryzyka stosowania benzodiazepin. (red.)

Adres do korespondencji:
Janusz Masłowski,
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Skarszewska 7,
83-200 Starogard Gdański