2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Czynniki ryzyka samobójstwa w schizofrenii

KATARZYNA SIEROSŁAWSKA1, Joanna Meder1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (2), 153-159
Słowa kluczowe: schizofrenia, ryzyko samobójstwa

Streszczenie

Cel. Przedstawienie poglądów na temat ryzyka podejmowania prób samobójczych przez chorych na schizofrenię.

Poglądy. Próby samobójcze pojawiają się u pacjentów chorych na schizofrenię zdecydowanie częściej niż wynosi średnia w populacji. Szacuje się, że 20-40% tych chorych podejmuje próby samobójcze, a 10-13% popełnia samobójstwo. Powszechność tego zjawiska pozwala na wyodrębnienie specyficznych dla tej zbiorowości czynników ryzyka, jakimi są: płeć męska, okres pierwszych dziesięciu lat choroby, okres bezpośrednio po ostrym epizodzie psychotycznym i w ciągu pierwszych 6 miesięcy po hospitalizacji, wcześniejsze próby samobójcze, silne objawy depresji. Możliwe jest również wskazanie specyficznych, najczęściej wybieranych przez chorych metod. Poza identyfikacją czynników ryzyka profilaktyce może także sprzyjać ochronne działanie nowoczesnych leków antypsychotycznych.

Adres do korespondencji:
Mgr Katarzyna Sierosławska,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa