2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Negatywne konsekwencje stereotypów i uprzedzeń w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych – opis przypadku

Piotr Świtaj1, ANNA M. BEMBENEK1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (2), 177-184
Słowa kluczowe: stereotyp, stygmat, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przebieg zaburzeń psychicznych zależy często w znacznym stopniu od okoliczności, w jakich odbywa się leczenie oraz od związanych z nimi doświadczeń chorego. Przypadek. Przedstawiamy historię pacjenta, u którego długo niekorygowane błędy diagnostyczne, stereotypowa, zabarwiona lękiem i niechęcią postawa osób leczących oraz bardzo schematyczne leczenie doprowadziły do szczególnie niekorzystnego przebiegu zaburzeń psychicznych, kilkuletniej pełnej urazów hospitalizacji i znacznego upośledzenia funkcjonowania społecznego. Zmiana perspektywy i postępowania pozwoliły na odwrócenie niepomyślnego biegu wydarzeń.

Komentarz. Na tym przykładzie chcemy pokazać negatywne konsekwencje stereotypów poznawczych i stygmatyzacji w diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym oraz podkreślić potrzebę ich unikania.

Adres do korespondencji:
lek. Piotr Świtaj,
I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa