2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Skala UKU jako narzędzie do oceny nasilenia objawów niepożądanych leków psychotropowych

Magdalena Grzesiak1, MONIKA BOGUSŁAWSKA-SZEWCZUK1, Jan Aleksander Beszłej1, Marcin Szechiński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (2), 161-176
Słowa kluczowe: skala UKU, objawy niepożądane, leki psychotropowe

Streszczenie

Cel. Identyfikacja objawów niepożądanych wymaga precyzji zadawanych pytań, uważnej obserwacji i rejestracji nawet nieznacznych nieprawidłowości w stanie somatycznym. Pomocne w rozpoznawaniu, opisywaniu i określaniu nasilenia oraz dynamiki objawów niepożądanych są standaryzowane skale. W pracy przedstawiono skalę UKU służącą do oceny nasilenia objawów niepożądanych występujących podczas terapii lekami psychotropowymi.

Poglądy. Skalę opracował Komitet Badań Klinicznych (Udvalg for Kliniske Undersogelser) Skandynawskiego Towarzystwa Psychofarmakologicznego. Wyniki badań () potwierdziły przydatność skali do oceny objawów niepożądanych zarówno leków przeciw psychotycznych, jak i przeciwdepresyjnych. Wersję angielską przedstawiono w 1986 r. Omówiono wyniki badań oceniających wartość UKU w badaniach klinicznych oraz możliwości wykorzystania skali w codziennej praktyce. Przedstawiono zasady jej stosowania oraz polską wersję skali wraz z instrukcją.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Grzesiak,
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław