2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Dokumenty

Stanowisko grupy roboczej powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu opracowania zasad kwalifikacji do zabiegów neurochirurgicznych ze wskazań psychiatrycznych

DARIUSZ SKOWROŃSKI1
1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13 (2): 185-186