2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności farmakoterapii depresji w zależności od cech temperamentu mierzonych Kwestionariuszem PTS (Pavlovian Temperamental Survey) i Tel (Temperament and Character Inventory)

Iwona Koszewska1, EWA PRAGŁOWSKA1, STANISŁAW PUŻYŃSKI1, ELŻBIETA BURNA-DRASKOVIC1, Marek Dąbrowski1, SŁAWOMIR FORNAL1, Antoni Kalinowski1, Łukasz Święcicki1, Jarosław Torbiński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (3), 215-224
Słowa kluczowe: cechy temperamentu, TCI, PTS, skuteczność farmakoterapii

Streszczenie

Cel. Celem badania była ocena cech temperamentu w prognozowaniu skuteczności farmakoterapii i związku z wybranymi parametrami klinicznymi.

Metoda. Zbadano 42 osoby z rozpoznaniem zespołu depresyjnego (24 kobiety, 18 mężczyzn) kwestionariuszami PTS i TCI.

Wyniki: Osoby z depresją w przebiegu chorób afektywnych, u których stwierdzono lekooporność oraz u których stosowana kuracja była nieskuteczna istotnie różniły się od tych, u których kuracja okazała się skuteczna i nie stwierdzono zjawiska lekooporności. Cechami różnicującymi były: unikanie zranienia, zdolność do współpracy, wytrwałość, samoukierunkowanie w TCI oraz siła procesu pobudzenia, siła procesu hamowania, ruchliwość procesów nerwowych w PTS

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Koszewska,
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa