2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Sprawozdania

Sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej „Interdyscyplinarne problemy spastyczności” w Zakopanem, 19-21 marca 2004

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13 (3): 291
Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Józef Opara, prof. AWF
Katedra Rehabilitacji Klinicznej
"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
ul. Śniadeckich 1,
42-604 Tarnowskie Góry