2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Hiperprolaktynemia U chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi

ANNA WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Kliniki Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 355-362
Słowa kluczowe: hiperprolaktynemia, leczenie przeciwpsychotyczne, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Omówienie roli prolaktyny w organizmie oraz regulacji jej wydzielania.

Poglądy. Omówiono przyczyny, objawy kliniczne i odlegle następstwa hiperprolaktynemii, ze szczególnym uwzględnieniem działania leków psychotropowych. Leki psychotropowe: neuroleptyki klasyczne i niektóre leki przeciwpsychotyczne II generacji mogą w istotny sposób zaburzać wydzielanie prolaktyny.

Wnioski. Przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych konieczna jest znajomość ich wpływu na sekrecję prolaktyny i pozostałe hormony osi podwzgórze-przysadka-gonady.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wyszogrodzka-Kucharska,
Klinika Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216 Łódź,
e-mail: anakuch@poczta.onet.pl