2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Internet jako medium przydatne w rehabilitacji osób chorych psychicznie

Paweł Bronowski1, Maria Załuska1
1. IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 385-390
Słowa kluczowe: Internet, szkolenie komputerowe, rehabilitacja osób chorujących psychicznie

Streszczenie

Cel. Przedstawiono związki Internetu i problematyki zdrowia psychicznego.

Poglądy. Problematyka zdrowia psychicznego jest obecna w Internecie na stronach www przeznaczonych dla profesjonalistów oraz osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Dotychczasowe wyniki badań dotyczących wpływu Internetu na zdrowie psychiczne nie są jednoznaczne. Istnieją doniesienia o tym, że Internet stanowi wsparcie w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych oraz przełamywaniu izolacji.

Wnioski. Poprzez potencjał komunikacyjny, informacyjny i multimedialny Internet może być narzędziem przydatnym dla rehabilitacji osób chorych psychicznie

Adres do korespondencji:
Dr Paweł Bronowski,
IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa,
e-mail: pawelb@umich.edu