2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Psychoza paranoidalna jako pierwszy objaw sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba

MARCIN WOLTERA1, Iwona Kłoszewska1, Paweł P. Liberski2, BEATA SIKORSKA2, Tomasz Sobów1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Zakładu Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 399-404
Słowa kluczowe: sCJD, psychoza, otępienie, zespół parkinsonowski

Streszczenie

Cel. Sporadyczna postać CJD jest rozpoznawana w Polsce czterokrotnie rzadziej niż w krajach zachodnich. Na typowy obraz kliniczny sCJD składa się triada objawów: otępienie, mioklonie i charakterystyczny zapis EEG. U niektórych pacjentów występują psychiczne objawy prodromalne takie jak zmiana osobowości, depresja, labilność emocjonalna. Przypadki sCJD, rozpoczynające się od objawów psychotycznych są uważane za rzadkie.

Przypadek. Przedstawiono przypadek 68 letniego mężczyzny, u którego pierwszymi oznakami sCJD były objawy zespołu paranoidalnego.

Komentarz. Przyżyciowa diagnoza sCJD jest możliwa w przypadku nietypowym, warunkiem sine qua non jest staranna ocena chorego i nieuleganie stereotypom o przyczynach zaburzeń psychicznych i poznawczych u starszych pacjentów. Diagnozę sCJD należy brać pod uwagę zawsze przy szybko narastających objawach otępienia z towarzyszącymi objawami neurologicznymi i psychotycznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Sobów,
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Uniwersytetu Medycznego,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216Łódź,
e-mail: tmsobow@csk.am.lodz.pl