2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Sprawozdanie

Zdrowie psychiczne w krajach Unii Europejskiej. Sprawozdanie z pobytu na konferencji “Comparing mental health and risk factors across EU countries” w Paryżu, 30 czerwca 2004 r.

Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13 (4): 411-417
Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa